• ۱۵ دقیقه
 • ۱ نفر
 • غذای اصلی
پیتزای دِلیش
پیتزای دِلیش
 • ۳۰ دقیقه
 • ۲ نفر
 • غذای اصلی
فریتاتا
فریتاتا
 • ۶۰ دقیقه
 • ۶ نفر
 • غذای اصلی
مک اند چیز
مک اند چیز
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
مرغ کاری
مرغ کاری
 • ۹۰ دقیقه
 • ۶ نفر
 • غذای اصلی
بریانی مرغ و گوشت
بریانی مرغ و گوشت
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
پای اسفناج
پای اسفناج
 • ۴۵ دقیقه
 • ۲ نفر
 • غذای اصلی
مقلوبه ماهی
مقلوبه ماهی
 • ۱۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
 • غذای اصلی
رولت پنیر خامه‌ای
رولت پنیر خامه‌ای