• آدرس:
    کیلومتر ۲۰ اتوبان قزوین، کرج، شهرک صنعتی کاسپین، خیابان شهید رجایی، خیابان چهارم
  • شماره تماس:
    02186083261
  • فکس:
    02188678132
  • پست الکترونیکی: