دستور پخت‌های مرتبط با پنیر یونانی کیبی

  • ۴۵ دقیقه
  • ۵ نفر
  • پیش غذا
سمبوسه پنیری
سمبوسه پنیری
  • ۴۵ دقیقه
  • ۴ نفر
  • غذای اصلی
مرغ کاری
مرغ کاری
  • ۳۸ دقیقه
  • ۶ نفر
  • پیش غذا
وانتن پنیری
وانتن پنیری