دستور پخت‌های مرتبط با پنیر یونانی کیبی

 • ۳۸ دقیقه
 • ۶ نفر
 • پیش غذا
وانتن پنیری
وانتن پنیری
 • ۴۵ دقیقه
 • ۵ نفر
 • پیش غذا
سمبوسه پنیری
سمبوسه پنیری
 • ۴۰ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
چیکن فلورنتین
چیکن فلورنتین
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • پیش غذا
 • غذای اصلی
پیتزای پاکتی
پیتزای پاکتی