دستور پخت‌های مرتبط با پنیر یونانی کیبی

  • ۷۵ دقیقه
  • ۴ نفر
  • پیش غذا
  • غذای اصلی
کوکو سبزیجات ایتالیایی
کوکو سبزیجات ایتالیایی
  • ۲۰ (یک شب هم در یخچال بماند) دقیقه
  • ۲ نفر
  • دسر
  • صبحانه
اوتمیل پنیری
اوتمیل پنیری