دستور پخت‌های مرتبط با پنیر یونانی کیبی

 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
مرغ کاری
مرغ کاری
 • ۳۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • پیش غذا
 • صبحانه
تست آووکادو
تست آووکادو
 • ۴۵ دقیقه
 • ۵ نفر
 • پیش غذا
سمبوسه پنیری
سمبوسه پنیری
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • پیش غذا
 • غذای اصلی
پیتزای پاکتی
پیتزای پاکتی
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
پای اسفناج
پای اسفناج