دستور پخت‌های مرتبط با پنیر یونانی کیبی

  • ۴۰ دقیقه
  • ۴ نفر
  • غذای اصلی
چیکن فلورنتین
چیکن فلورنتین
  • ۱۰۰ دقیقه
  • ۱۰ نفر
  • پیش غذا
نان یونانی پنیری
  • ۲۰ (یک شب هم در یخچال بماند) دقیقه
  • ۲ نفر
  • دسر
  • صبحانه
اوتمیل پنیری
اوتمیل پنیری