دستور پخت‌های مرتبط با پنیر یونانی کیبی

 • ۳۸ دقیقه
 • ۶ نفر
 • پیش غذا
وانتن پنیری
وانتن پنیری
 • ۲۰ (یک شب هم در یخچال بماند) دقیقه
 • ۲ نفر
 • دسر
 • صبحانه
اوتمیل پنیری
اوتمیل پنیری
 • ۲۰ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
نوکی قارچ
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • غذای اصلی
پای اسفناج
پای اسفناج