دستور پخت‌های مرتبط با پنیر خامه‌ای کیبی

  • ۲۰ (یک شب هم در یخچال بماند) دقیقه
  • ۲ نفر
  • دسر
  • صبحانه
اوتمیل پنیری
اوتمیل پنیری
  • ۶۰ دقیقه
  • ۴ نفر
  • غذای اصلی
مینی تاکو مرغ