دستور پخت‌های مرتبط با پنیر خامه‌ای کیبی

 • ۲۰ (یک شب هم در یخچال بماند) دقیقه
 • ۲ نفر
 • دسر
 • صبحانه
اوتمیل پنیری
اوتمیل پنیری
 • ۳۵ دقیقه
 • ۶ نفر
 • صبحانه
پنکیک میوه‌ای
پنکیک میوه‌ای
 • ۱۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
 • غذای اصلی
رولت پنیر خامه‌ای
رولت پنیر خامه‌ای
 • ۴۵ دقیقه
 • ۴ نفر
 • دسر
 • صبحانه
کیک فندقی با پنیر
کیک فندقی با پنیر