• ۱۵ دقیقه
 • ۱ نفر
 • صبحانه
دالگونا کافی
 • ۲۵ دقیقه
 • ۶ نفر
 • دسر
 • صبحانه
نان موزی
 • ۱۴۰ دقیقه
 • ۶ نفر
 • پیش غذا
 • صبحانه
خاچاپوری گرجستان
 • ۳۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
مافین سبزیجات
 • ۴۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
کرپ فرانسوی
 • ۳۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • پیش غذا
 • صبحانه
تست آووکادو
تست آووکادو
 • ۱۰ دقیقه
 • ۳ نفر
 • صبحانه
 • غذای اصلی
رولت پنیر خامه‌ای
رولت پنیر خامه‌ای
 • ۳۵ دقیقه
 • ۶ نفر
 • صبحانه
پنکیک میوه‌ای
پنکیک میوه‌ای
 • ۱۵ دقیقه
 • 4 نفر
 • صبحانه
کرپ با ژامبون
کرپ با ژامبون